Nieuws

01 juli 2015

Adviesraad zoekt


Voelt u zich betrokken bij ouderen/senioren? De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zoekt iemand die wil meedenken en meepraten over het beleid van de gemeente Barneveld en hierover advies wil geven aan... Ga naar dit nieuwsbericht
25 juni 2015

Vrijwilligers gezocht 'Blijvend thuis'


Hoe moet dat nu verder, thuis blijven wonen als u te maken krijgt met handicaps? Het project 'Blijvend thuis' richt zich op voorlichting en communicatie om daarmee mensen zo lang mogelijk in staat te... Ga naar dit nieuwsbericht
25 juni 2015 - Persbericht

Woningstichting positief verrast door bewoners Julianaplein


Nog voordat Woningstichting Barneveld met de bewoners van het Julianaplein in groepjes uiteen wilde om over de toekomst van ‘hun’ Julianaplein in gesprek te gaan, verrasten bewoners hen. Zij hadden... Ga naar dit nieuwsbericht
 

Bezwaar tegen huurverhoging

U bent huurder en heeft een brief over de huurverhoging ontvangen. Mogelijk met een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u het niet eens bent met de huurverhoging, kunt u bezwaar maken door vóór 1 juli a.s. een bezwaarschrift bij ons in te dienen. Dit kan via het formulier Jaarlijkse huurverhoging – Bezwaarschrift. Wij beoordelen alleen volledig ingevulde formulieren met eventueel relevante bewijsstukken.

  Wanneer?

Wij wijzen u graag op de extra gronden om bezwaar te maken ingeval van de inkomensafhankelijke huurverhoging:

> Mijn huishoudinkomen was in 2013 lager dan wat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat (< € 43.786).

> Mijn huishoudinkomen was in 2014 lager dan het bedrag dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat (< € 43.786). Bezwaar maken kan mits u aantoont hoeveel bewoners er op het adres staan ingeschreven en wat het inkomen was van die bewoners over 2014. U kunt dit aantonen aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister en een inkomensverklaring van alle bewoners (vanaf juni 2015 op te vragen bij de Belastingdienst via 0800 - 0543).

> Ik ben, of een lid van mijn huishouden is, chronisch ziek.

  Bezwaar gemaakt en dan?

Zodra uw bezwaarschrift bij ons binnen is, nemen wij contact met u op om uw bezwaar samen door te nemen. Komen wij er samen niet uit? Dan vragen wij de Huurcommissie om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen.

Meer informatie kunt u vinden in de Huurkrant.

 

Download brochures

Lees alle handige informatie over verhuizen of huren in onze brochures. Om op uw pc te bewaren of uit te printen.

Bekijk de brochures