Disclaimer

 

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Woningstichting Barneveld. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Woningstichting Barneveld zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website. Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling deze site, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig of geheel juist is. 

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Woningstichting Barneveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit bezoek van (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen) in onze site kunnen u naar sites van derden brengen, waarbij Woningstichting Barneveld geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Het digitaal versturen van (aanvraag)formulieren is handig. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten tijdens verzending door anderen kunnen worden gelezen. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.


Privacy

Wij behandelen alle door u ingevoerde gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat Woningstichting Barneveld deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

 
 
  • Delen: