Duurzaamheid

We vinden het belangrijk dat onze woningen duurzaam zijn in meerdere opzichten. Dit geldt voor de ligging van de woningen, de inzetbaarheid van onze woningvoorraad voor meerdere doelgroepen, de toepassing van materialen en het gebruik van technieken die de woning - maar ook het woongenot - verbeteren. De energiekosten bepalen voor een groot deel het totaal aan woonlasten. We zien het als een grote uitdaging om de woningvoorraad energiezuiniger te maken. En daarmee de woonlasten van onze huurders te verlagen.

 

Kwaliteit omhoog, woonlasten omlaag

We leveren al onze nieuwbouwwoningen in energieklasse A op. Gaat het om het energiezuiniger maken van onze woningen, dan richten we ons op de bestaande woningvoorraad. We focussen vooral op ‘schil’ van de woning. Dit betekent dat we onder meer dak-, gevel- en vloerisolatie en isolerende beglazing aanbrengen. Daarna kijken we naar installaties als bijvoorbeeld zonnepanelen. 

 

Volgens het Convenant Energiebesparing Huursector moeten we voor ons totaal aan woningvoorraad in 2020 gemiddeld op een B-label (energie-index van 1,25) uitkomen. We liggen op koers. Van 2014 tot 2017 voeren we diverse plannen uit om het aandeel woningen met een lager label (E en F) te verminderen. Dit doen we met sloop en nieuwbouw, renovatie, woningverbetering bij mutatie en de verkoop van woningen.

 

Duurzame samenwerking

Langdurige samenwerking met allerlei mensen en organisaties die er toe doen in de gemeente Barneveld. Dat is voor ons de andere kant van de duurzame medaille. Wederkerigheid zien wij hierbij als een belangrijke succesvoorwaarde. Wij blijven van onze kant werken aan verbetering van onze bestaande woningvoorraad. Het verbeteren van de buurten waarin zij staan, is een gezamenlijke taak van meerdere partijen.

 

In onze ogen gaat duurzaamheid ook over de manier waarop wij omgaan met mensen en organisaties. Als bedrijf investeren wij in een duurzame relatie met onze medewerkers. En wij investeren in de samenwerking met partners, zoals de gemeente, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, financiële instellingen en aannemers. Partijen waarmee wij samenwerken aan prettig wonen en leven in de gemeente Barneveld.

Daarnaast participeren wij in de Denktank Klimaat en Duurzaamheid van de gemeente Barneveld: een samenwerking tussen ondernemend Barneveld en gemeente Barneveld op weg naar een duurzame gemeente Barneveld.

 
 
  • Delen: