Woningtoewijzing

Woningstichting Barneveld en de gemeente Barneveld hebben afspraken gemaakt over de verdeling en toewijzing van de huurwoningen van Woningstichting Barneveld. Beide partijen hebben deze afspraken vastgelegd in een convenant. Hierin staat dat Woningstichting Barneveld haar huurwoningen toewijst via het aanbodmodel (waarbij de woningzoekende zelf actief zoekt naar en reageert op woningen die de woningstichting aanbiedt).

 

Deze afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de woningen eerlijk worden verdeeld. Als u vindt dat Woningstichting Barneveld zich niet aan deze regels heeft gehouden, kunt u een klacht indienen bij de woningstichting (zie bij ‘Klachten – dienstverlening’ op deze site voor de procedure). Komt u niet samen tot een oplossing, dan kunt u voor een onafhankelijke beoordeling terecht bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.

 

 

.
 
 
  • Delen: