Waar we voor gaan

In ons beleidsplan 2014-2017 'Passie voor Barneveld' werken we onze koers uit in drie speerpunten. Woningstichting Barneveld heeft passie voor…

 

Mensen & wonen

In de eerste plaats willen we een excellente, lokale volkshuisvester zijn voor mensen die aangewezen zijn op sociale verhuur, voor mensen met een middeninkomen (tot € 43.000 per jaar) en voor zorgbehoevenden. We bieden een mix van woningen in type, prijs en kwaliteit.

 

Duurzaam & betaalbaar

Energielasten zijn een belangrijk onderdeel van de woonlasten. Wij willen die lasten zo laag mogelijk houden, zodat onze huizen betaalbaar blijven voor onze doelgroepen. Dus maken we onze bestaande woningvoorraad energiezuiniger.

 

Vitale wijken en kernen 

Prettig wonen en leven gaat verder dan de woning alleen. We streven naar leefbare en vitale wijken en kernen, met voldoende voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden. Samen met onze partners in zorg en welzijn werken we daaraan. We focussen daarbij op locaties waar we veel bezit hebben en die extra aandacht nodig hebben.

 

 

 

 
 
  • Delen: