Waar we voor staan

Woningstichting Barneveld staat bekend als een lokaal betrokken corporatie, die zich maximaal inzet voor betaalbaar wonen en leefbaarheid in de gemeente en die de lijnen met haar partners kort houdt. Om ook in de toekomst die rol adequaat uit te kunnen voeren, zorgen we voor een bestendige en efficiënte organisatie. Zodat we ook de komende jaren een goede, betrouwbare (gespreks)partner zijn.

 

Bewust doen - Durven – Betrouwbaar - Met elkaar

Dat zijn de waarden die we delen. Vanuit deze kernwaarden en in het licht van de beweging die we met elkaar willen maken, sturen we de komende periode aan op een organisatie die:

 

bewust doet

We maken bewuste keuzes, waarbij we het belang van de klant en een goede woning in een prettige woonomgeving voorop stellen. En we steken graag de handen uit de mouwen om onze sociale doelstelling te realiseren.

 

van buiten naar binnen denkt

Hierin willen we ons verder bekwamen. Dit is van invloed op de keuzes die we maken voor onze dienstverlening, de activiteiten die we ontplooien in de wijken en kernen én op ons primaire proces.

 

zich maximaal inspant

We halen het maximale uit de organisatie om onze kerndoelstellingen te realiseren, zonder de financiële continuïteit uit het oog te verliezen.

 

 

 

 
 
  • Delen: