Partners

Woningstichting Barneveld vindt dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom willen we een goede relatie met de mensen en organisaties waar we mee te maken hebben (of onze belanghouders, zoals we dat noemen) op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In het menu links vindt u een overzicht om welke organisaties het zoal gaat.

 

Omdat we belang hechten aan wat onze belanghouders vinden, vragen we hen wat zij vinden. Dit doen we zowel in persoonlijke gesprekken als in bijeenkomsten. We vragen feedback over hoe wij in de ogen van de belanghouders presteren en we discussiëren over volkshuisvestelijke thema’s.

 

 

 

 
 
  • Delen: