Collega-corporaties

    

Woningstichting Barneveld is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Aedes behartigt de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Zo’n 95% van de corporaties is lid van Aedes. Aedes maakt zich sterk voor optimale omstandigheden waaronder zij als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen.
Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.

 

 
BLNW

Woningstichting Barneveld maakt deel uit van het BLNW-samenwerkingsverband (Barneveld, Leusden, Nijkerk en Woudenberg). Hierin werken wij samen met Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen uit Woudenberg. Deze corporaties behoren net als Woningstichting Barneveld tot de kleinere woningcorporaties, die vanuit plaatselijke verankering invulling willen geven aan de volkshuisvestelijke taak.  

Krachtenbundeling staat centraal in de samenwerking tussen de BLNW-corporaties. We werken samen op het gebied van beleids- en productontwikkeling, projectontwikkeling en financiën. Maar ook op het gebied van personeelszaken, waaronder werving & selectie. Op de gezamenlijke vacaturesite vind je ons vacature-aanbod en informatie over de corporaties en hun werkgebied.

 

 

Regio FoodValley bestaat uit acht samenwerkende gemeenten met 330.000 inwoners (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen). Zij hebben met elkaar de ambitie de FoodValley regio te ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa: de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Regio FoodValley is bekend door haar kennis en toepassingen op het gebied van Food. De regio biedt een uitstekende infrastructuur voor werken, wonen en bezoeken. Er is voldoende werkgelegenheid, goed onderwijs en prima wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. Op het gebied van het thema Wonen en aanverwante zaken, zoekt Woningstichting Barneveld samenwerking met de woningcorporaties die actief zijn binnen de genoemde gemeenten in Regio FoodValley. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Corporaties Food Valley.

 

 

 

 
 
  • Delen: