Gemeente Barneveld

Goede samenwerking en gestructureerd overleg met de gemeente zien wij als een belangrijke basis om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen in de gemeente Barneveld vorm te geven.

 

Daarom maken we vierjaarlijks prestatieafspraken met de gemeente. In het prestatiecontract leggen we onze  wederzijdse inspanningen vast. Dit doen we voor zes thema’s: bouwen en wonen, doelgroepen en woonruimteverdeling, welzijn en zorg, wijk- en kerngericht wonen, duurzaam bouwen en beheren en regionale samenwerking.

 

Verder vindt er vier keer per jaar bestuurlijk overleg plaats en zes keer per jaar voeren we projectenoverleg. Ook vindt er regelmatig ambtelijk overleg plaats op thema’s als urgentieverlening en huisvesting van statushouders.

 

 

 

 

 
 
  • Delen: