Huurdersvereniging Barneveld

Huurdersvereniging Barneveld behartigt de belangen van (individuele) huurders van Woningstichting Barneveld. Huurders kunnen lid worden van de vereniging, die sinds 1997 en volledig onafhankelijk is van Woningstichting Barneveld. De vereniging heeft een eigen beleid en een eigen mening.

 

Met elkaar

Huurdersvereniging Barneveld heeft regelmatig overleg met Woningstichting Barneveld. In dit overleg worden uiteenlopende onderwerpen besproken, zoals renovatieplannen en de jaarlijkse huurverhoging en worden afspraken gemaakt. Daarnaast betrekt de woningstichting de huurdersvereniging bij het maken van nieuw beleid over allerlei onderwerpen.
De huurdersvereniging geeft individuele klachten van haar leden schriftelijk door aan Woningstichting Barneveld. Zo nodig licht de vereniging dit mondeling toe.

 

Woonbond

Huurdersvereniging Barneveld is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dat is een landelijke organisatie waar veel huurdersverenigingen, zowel uit de sociale als de particuliere sector zijn aangesloten. De Woonbond behartigt de huurdersbelangen bij de regering en de Tweede Kamer.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging Barneveld of lid worden? Meer informatie klik dan hier naar de website of bezoek eens het wekelijkse spreekuur op donderdag van 09.30 tot 11.00 aan Oldenbarneveldplein 3 in Barneveld.

 

Klik hier voor de Samenwerkingsovereenkomst 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  • Delen: