Zorg en welzijn

Met zorg- en welzijnsinstellingen anticiperen we aan de hand van onze visie op wonen en zorg op toekomstige ontwikkelingen. Gelet op de ontwikkelingen als de vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg, zijn zorgbehoevenden een belangrijke doelgroep. Hieronder rekenen we zowel ouderen, als geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Vanuit onze maatschappelijke en sociale betrokkenheid zorgen we er op verschillende manieren voor dat mensen zelfstandig en prettig kunnen wonen.

 

Voorbeelden van deze samenwerking zijn onder andere: 

·        De Rudolphstichting 

·        Elan Barneveld 

·        ggz Centraal 

·        NeboPlus 

·        Het Werelthuis 

·        Stichting De Rozelaar 

·        Stichting Icare 

·        Onder de Vleugels 

·        Stichting Philadelphia Zorg

·        Vluchtelingenwerk Oost-Nederland

·        Norschoten 

·        Welzijn Barneveld 

·        Wmo-raad Barneveld

·        Zorggroep Ena

 

 

 
 
  • Delen: