Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Woningstichting Barneveld bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de woningstichting. Hij richt zich op het belang van de woningstichting en haar huurders. In de RvT zijn alle deskundigheidsgebieden vertegenwoordigd. De RvT vergadert zes keer per jaar en komt jaarlijks bijeen tijdens een strategiedag met het managementteam.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer J. Borren (voorzitter)
Mevrouw H. Jager (lid)
De heer E. Teiken (lid)
Mevrouw M.C.E. van der Vleuten (vicevoorzitter)
De heer W.J. Moggré (lid)

  

Twee leden mevrouw Jager en mevrouw Van der Vleuten zijn benoemd op voordracht van Huurdersvereniging Barneveld.

 

Klik hier naar het overzicht met achtergrondinformatie over ieder lid van de Raad van Toezicht.

 
 
  • Delen: