Sponsoring

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe WoningWet van kracht. In deze wet staat dat corporaties niet meer mogen sponsoren. Het is alleen nog toegestaan om een bijdrage te leveren aan initiatieven die uitsluitend ten goede komen aan de huurders van Woningstichting Barneveld. Dit betekent dat wij activiteiten voor een breder publiek (culturele activiteiten, lokaal festival, bijeenkomsten) niet langer kunnen en mogen ondersteunen.

 

 

 

 
 
  • Delen: