Echtscheiding

Gaat u scheiden en zijn u en uw ex-partner het erover eens wie in de huurwoning blijft wonen? Dan is het eenvoudig om de huurdernaam te laten veranderen.

 

Wat te doen?

Degene die de woning verlaat doet officieel afstand van de woning middels een brief aan Woningstichting Barneveld. Met de brief stuurt u een kopie mee van de officiële akte van scheiding. En een uittreksel van het bevolkingsregister (gemeente) waaruit blijkt dat de vertrekkende partner niet meer op het adres staat ingeschreven.

Komt u er samen niet uit wie in de woning blijft wonen? Dan is het oordeel aan de rechter. Met een kopie van de rechterlijke uitspraak kunt u het huurcontract op naam van één van beiden laten zetten.

 
 
  • Delen: