Huur betalen en huurachterstand

Als huurder van Woningstichting Barneveld betaalt u ons maandelijks de huur. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Ontstaat er een huurachterstand, dan ondernemen wij snel actie om daarvoor samen met u een oplossing te vinden.

 

Hoe kunt u de huur betalen

Vóór de eerste van de maand betaalt u uw huur. Dat kan op vier manieren:

  • via automatische incasso: dat is een machtiging aan de woningstichting om de huur automatisch af te schrijven;
  • via een opdracht die u aan uw bank geeft om maandelijks het huurbedrag aan de woningstichting over te maken;
  • door een pinbetaling bij ons op kantoor;
  • via een acceptgirokaart die de woningstichting u elke maand toestuurt.

 

De gemakkelijkste manier van betalen is automatische incasso. Via een machtigingskaart geeft u Woningstichting Barneveld toestemming de huur maandelijks van uw rekening af te schrijven. Zo hoeft u er zelf niet naar om te kijken en is uw huur altijd op tijd betaald. Na een wijziging van de huur betaalt u bovendien automatisch het juiste bedrag.

 

Huurachterstand

Ontstaat er - om wat voor reden ook - een huurachterstand, dan is dat voor ons een reden om snel contact met u op te nemen. Bij een oplopende huurachterstand is namelijk niemand gebaat. Bovendien leert de ervaring dat er andere (financiële) problemen kunnen schuilen achter een huurachterstand. Daarom is onze incassoprocedure gericht op het oplossen van de huurachterstand. Daarbij willen we snel handelen en persoonlijk maatwerk leveren.

 

Brochure

In de brochure ‘Huur betalen’ leest u alles over de huur, huurachterstand en servicekosten. Ook kunt u lezen wat de procedure is zodra u een huurachterstand heeft en hoe we – samen met u- tot een oplossing komen. In sommige gevallen kan schuldhulpverlening worden ingeschakeld. Lees meer in de brochure.

 

 

 
 
  • Delen: