Huuraanpassing bezwaar maken

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om met het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging 2018’ U kunt hier het bezwaarschrift downloaden om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huuraanpassing:

 

 • In het huuraanpassingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen;
  De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huurverhoging;
  De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen;
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen;
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.
 
Geen bezwaar mogelijk

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huuraanpassing mogelijk:

 • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.
  Bent u vóór de ingangsdatum van de huuraanpassing al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bewaar indienen tegen de huuraanpassing.
 • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing. 
 • U verhuurder verhoogt de huur na een renovatie.
  U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

 

Voor een uitgebreide uitleg over bezwaar maken tegen de huuraanpassing kunt u hier op de website van de Rijksoverheid terecht.

 

Bezwaar gemaakt en dan?

Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing.  

 

 

 

 

 
 
 • Delen: