Huuraanpassing

Jaarlijks passen we de huur van de meeste van onze woningen aan. De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. Voor 2018 geldt, dat we voor huurders met een gezamenlijk inkomen onder de € 41.056 maximaal 3,9% mogen berekenen. De huuraanpassing mag maximaal 5,4% zijn voor huurders met een gezamenlijk inkomen boven € 41.056.

Woningstichting Barneveld past echter geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De huur wijzigt voor alle woningen met maximaal 1,4% (gelijk aan het inflatiepercentage). Behalve als in het contract anders is afgesproken of als de huur hoger of gelijk is aan € 710,68 (vrije sector). De netto huur van de garages passen we aan met € 1 en de huren van de overige bedrijfsruimten passen we aan conform huurcontract.

Dit zijn we overeengekomen na goed overleg met Huurdersvereniging Barneveld, waarbij het zo betaalbaar mogelijk houden van onze woningen wederom een belangrijk punt was.

 

Meer informatie over de huurverhoging van dit jaar kunt u terugvinden in de huurkrant.

 

Bezwaar maken

Kijk hier of bezwaar maken zin heeft. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers van Verhuur op (0342) 427 500 om te overleggen of bezwaar maken zinvol is of als u hier meer vragen over heeft.

 

 

 
 
  • Delen: