Huurtoeslag

De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. Zo'n bijdrage heet een toeslag. De Belastingdienst zorgt ervoor dat de toeslagen terechtkomen bij de mensen die daar recht op hebben. Huurtoeslag is bedoeld voor alle huurders die op 1 januari of de datum waarop de huur is ingegaan 18 jaar of ouder zijn en die in verhouding tot hun inkomen teveel huur betalen.

 

De hoogte van de huurtoeslag wordt bepaald door de hoogte van de huur, uw inkomen (en/of vermogen) en het inkomen van uw eventuele partner en/of huisgenoten en de gezinssamenstelling. Op basis van deze gegevens wordt de huurtoeslag vastgesteld. Het toeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Als u tussentijds huurtoeslag aanvraagt dan kan dit eventueel met terugwerkende kracht. Het bedrag van de toeslag kan op onze rekening worden gestort waarna dit bedrag in mindering wordt gebracht op het te betalen huurbedrag.

 

Huurtoeslag aanvragen

Denkt u dat u recht heeft op huurtoeslag? Of wilt u uitrekenen hoeveel huurtoeslag u zou ontvangen bij het huren van een bepaalde woning? Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u uitrekenen of u recht heeft op huurtoeslag. U kunt er ook de aanvraag doen.

 

Dit kunt u alleen nog online regelen met uw DigiD-inlogcode. Dit is een persoonlijke code waarmee u allerlei zaken bij de overheid kunt regelen. Nog geen DigiD-inlogcode? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen. Goed te weten is dat al uw huisgenoten vanaf 18 jaar ook de aanvraag met hun DigiD moeten ondertekenen.

 

Vanzelfsprekend kunt u, als u vragen heeft, ook contact opnemen met Woningstichting Barneveld. Wij helpen u graag!

 

 

 

 
 
  • Delen: