Huurverhoging bezwaar maken

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om met het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging 2017’ U kunt hier het 'bezwaarschrift 2017' downloaden bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging:

 

·         In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;

 

·         U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen;

 

·         De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging;

 

·         De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen;

 

·         De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn

          nog niet verholpen;

 

·         Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huurverhoging voorstellen.

 

 

 

Geen bezwaar mogelijk

 

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huurverhoging mogelijk:

 

·         Uw huurverhoging is maximaal 2,8% vanaf 1 juli 2017.

          Let op: is de verhoging minder dan 2,8% en komt uw huur daardoor boven de maximale huurprijs van uw woning?

          Dan mag u wel bezwaar maken.

 

·         De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van

          de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.

          Bent u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging al een procedure voor huurverlaging begonnen? 

          Dan kunt u wel bewaar indienen tegen de huurverhoging.

 

·         U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huurverhoging.

 

·         U verhuurder verhoogt de huur na een renovatie.

          U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

 

 

Voor een uitgebreide uitleg over bezwaar maken tegen de huurverhoging kunt u hier  op de website van de Rijksoverheid terecht.

 

 

Bezwaar gemaakt en dan?

 

Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging.  

 

 

 

 

 
 
  • Delen: