Huurverhoging

Jaarlijks passen we de huur van de meeste van onze woningen aan. De overheid heeft bepaald dat we de huren - afhankelijk van het inkomen met maximaal 2,8% (bij een gezamenlijk inkomen onder de € 40.349) en 4,3% bij een gezamenlijk inkomen hoger dan € 40.349) mogen verhogen. Ook voor 2017 bespraken we ons voorstel voor de huurverhoging met de Huurdersvereniging Barneveld. Na goed overleg bereikten we overeenstemming, waarbij het zo betaalbaar mogelijk houden van onze woningen wederom een belangrijkpunt is. We kiezen er daarom gezamenlijk voor om niet de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren. Extra hierbij is dat we dit jaar alle huurders die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente Barneveld geen huurverhoging geven.

 
Wat betekent dit concreet voor u?

Hieronder vindt u de huurverhoging per inkomensgroep.

  • Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen onder € 40.349 krijgen een huurverhoging van 0,3%. Dit kan ook lager zijn of zelfs 0%, als de huur hiermee een bepaalde grens overschrijdt. We kiezen hiervoor, omdat deze huurders dan vaak nog voor huurtoeslag in aanmerking komen. Hiermee blijft de woning volledig bereikbaar voor deze groep.
  • Huurders van een sociale huurwoning met een inkomen hoger dan € 40.349 krijgen een huurverhoging van 0,3%.
  • Huurders die een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen 0%.
  • Huurders die behoren tot de uitzonderingsgroep: huishoudens die bestaan uit 4 of meer personen en/of huishoudens waarvan iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgen 0,3% huurverhoging ook als zij een (gezamenlijk) inkomen hebben hoger dan € 40.349.
  • Huurders van een vrije sector huurwoning krijgen 0,3% huurverhoging of conform contract.

Daarnaast wordt de (netto) huur van de garages verhoogd met € 1,- en de huren van de overige bedrijfsruimten worden verhoogd conform huurcontract.

 

Meer informatie over de huurverhoging van dit jaar kunt u terugvinden in de huurkrant.

 

 

Bezwaar maken

Krijgt u een huurverhoging van meer dan 0,3%? En denkt u dat uw inkomen in 2016 lager is dan € 40.349? Dan kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. In alle andere gevallen heeft bezwaar maken geen zin. Kijk hier of bezwaar maken zin heeft. U kunt ook telefonisch contact opnemen met een van onze medewerkers van Verhuur op (0342) 427 500 om te overleggen of bezwaar maken zinvol is.

 

 

Veelgestelde vragen

 
  • Huurverhoging
 
 
  • Delen: