Huurvoorwaarden

Als u een woning van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Daarin staan afspraken. Bijvoorbeeld over de huurprijs en de datum waarop die betaald moet zijn. En over onze plicht uw woning goed te onderhouden. Is de huurovereenkomst getekend? Dan hebben wij en u rechten en plichten. U leest hierover meer in de Algemene huurvoorwaarden. Klik hier om ze in te zien.

 
 
  • Delen: