Medehuurderschap

Stel u woont samen met de huurder. Als deze vertrekt of overlijdt kunt u niet zonder meer in de woning blijven wonen. Behalve als u medehuurder bent.

 

Wat is medehuurderschap?

U hebt als medehuurder dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als deze weggaat of overlijdt, wordt u automatisch hoofdhuurder. U hoeft de woning niet te verlaten. U hebt dan alle rechten en plichten die uit uw huurcontract voortvloeien.

 

Wie kan medehuurder worden?

- Als u kunt aantonen dat u minstens twee jaar een 'gemeenschappelijke duurzame huishouding' voert en bij de Gemeente Barneveld staat ingeschreven op dat adres, dan kunt u schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Samen met een uittreksel van het bevolkingsregister waarop vermeld staat dat u twee jaar of langer samen op dat adres woont.

- Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u automatisch medehuurder. Er vanuit gaande dat u beiden in de woning woont. U doet een schriftelijke aanvraag en stuurt de officiƫle stukken, kopie van het trouwboekje of bewijs van geregistreerd partnerschap mee.

- Kinderen, broers en zussen kunnen in principe geen medehuurder worden. Uitzonderingen hierop kunnen inwonende kinderen die ouder dan 35 jaar zijn en altijd bij hun ouders hebben gewoond. Ook als duidelijk is dat er sprake is van een zorgsituatie tussen ouder en kind wordt in sommige gevallen medehuurderschap toegekend.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden en denkt u toch in aanmerking te komen? Neemt u dan contact met ons op.

 

Hoe word ik medehuurder?

De aanvraag dient u schriftelijk in. U en de huurder moeten allebei ondertekenen. Gaan we akkoord, dan sturen we u een registratieformulier. U vult dat in en stuurt het terug. Gaan we niet akkoord? Dan ontvangt u van ons de reden daarvoor. Bent u het hiermee niet eens? Dan kunt u naar de kantonrechter. Die hanteert wel dezelfde beoordelingscriteria als wij.

 

Meer weten of medehuurderschap aanvragen?

Neem contact op met onze afdeling Verhuur op (0342) 427 500.

 

 

 

 
 
  • Delen: