Overlijden

Als een persoon in uw omgeving overlijdt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Nabestaanden moeten vaak van alles regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van het huurcontract.

 

Medehuurder

Als de hoofdhuurder van de woning overlijdt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dit geldt zowel voor een achterblijvende echtgenoot als voor een medehuurder in een andere samenlevingsvorm. Geef dan door dat uw partner of medehuurder is overleden, zodat we dit in onze administratie kunnen aanpassen. Wij verzoeken u dan wel om een kopie van de akte van overlijden mee te sturen.

  

Medebewoner

Bent u wel medebewoner, maar geen medehuurder? Dan kunt u in principe niet in de woning blijven wonen. Het huurcontract eindigt automatisch twee hele maanden na het overlijden van de huurder. Echter u kunt als medebewoner aan de rechter verzoeken of u het huurcontract mag overnemen. Dit kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder.

  

Huur opzeggen als er niemand achterblijft

Blijft er geen huurder in de woning achter? Dan eindigt de huur aan het eind van de tweede maand na het overlijden. Tot die tijd zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de huur, de ontruiming van de woningen en het herstel van eventuele gebreken aan de woning.

 

Bent u erfgenaam en wilt u de huur binnen twee maanden opzeggen? Dat kan minimaal een maand van te voren op elke werkdag van de maand ingaan. Opzeggen van de huur kan via het invullen van het huuropzeggingsformulier. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met een overlijdensakte naar Woningstichting Barneveld, Postbus 61, 3770 AB Barneveld.

 

 

 
 
  • Delen: