Buurtbemiddeling Barneveld

.....….een succesvolle aanpak.

 

Buurtbemiddeling zet zich, in om onenigheid tussen buren of buurtgenoten op te lossen. Zo wordt ongeveer 60% van de problemen die buren melden met hulp van buurtbemiddelaars opgelost. Burenruzies kunnen bijvoorbeeld ontstaan naar aanleiding van geluidsoverlast door personen, apparaten of dieren; ook parkeerproblemen, groen of rommel op straat kunnen aanleiding zijn tot overlast.  

 

Buurtbemiddelaars

Bij buurtbemiddeling vervullen de vrijwillige buurtbemiddelaars, die de bewoners ondersteunen in het vinden van een oplossing, een essentiële rol. Zij doorlopen een stevige basistraining, maar worden ook regelmatig bijgeschoold, zodat zij optimaal kunnen worden ingezet als bemiddelaar. De allereerste buurtbemiddelaars werden in 2007 geworven binnen de vrijwilligers van de wijkplatforms. 

 

Eigen kracht 

De bemiddelaars stimuleren met hun werkwijze de buren zoveel mogelijk vanuit hun eigen kracht oplossingen te vinden voor de problemen; zij bevorderen de zelfredzaamheid van buren, zodat buren een volgende keer als overlast ervaren wordt, beter weten hoe zij zelf het gesprek met hun buren kunnen aangaan.  

Op deze wijze kan het inschakelen van instanties als politie of woningstichting voorkomen worden. Als blijkt dat het na een bemiddeling niet lukt om het conflict op te lossen, kunnen deze instanties alsnog worden ingezet.  

 

Een goede buur is beter dan een verre vriend.

Meer informatie 

Voor meer informatie over Buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Barneveld/Scherpenzeel: coördinator Henk van Veldhuizen, telefoonnummer 06-10670676 of kijk op de website buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl

 

 

 
 
  • Delen: