Koopgarant

 

Woningstichting Barneveld verkoopt voormalige huurwoningen met Koopgarant. Dat is een korting op de marktwaarde, die kan oplopen tot 35% van de marktwaarde. Door deze korting wordt de Koopgarantwoning bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. Door de terugkoopregeling komt de woning altijd bij de corporatie terug. Vervolgens kan de corporatie via Koopgarant de woning ook voor de volgende koper betaalbaar houden.

 
Delen in winst of verlies

Als wij de woning van u terugkopen, doen we dat binnen drie maanden nadat u de woning wilt verkopen. Een onafhankelijk taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning. Als de waarde is gestegen ten opzichte van de koopprijs, dan deelt u samen met de woningstichting de winst. Als de marktwaarde van de woning is gedaald, dan delen u en Woningstichting Barneveld het verlies.

Verbeteringen die u in de woning heeft aangebracht, worden apart getaxeerd. De waarde van de verbeteringen is voor 100 % voor u, onder voorwaarde dat de verbetering goed is uitgevoerd en u er de benodigde vergunningen en toestemmingen voor heeft. 

 
Erfpacht

U koopt een Koopgarant-woning in volledig eigendom met alle voordelen van hypotheekaftrek en terugkoopgarantie, en met de verplichtingen die daarbij horen. De grond van een Koopgarant-woning wordt uitgegeven in erfpacht. Omdat de erfpacht in de koopprijs is verwerkt, hoeft u geen erfpachtcanon (een bedrag voor het gebruik van de grond) te betalen. De erfpacht wordt gebruikt om de bijzondere Koopgarant voorwaarden juridisch goed vast te leggen.

 
Meer informatie

Als u meer wilt weten over Koopgarant dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier of ons bellen op (0342) 427 500.

 

 

 
 
  • Delen: