Nieuwbouw

Het bouwen van nieuwe woningen is één van de taken van Woningstichting Barneveld. Hier vindt u een overzicht van onze geplande en lopende nieuwbouwprojecten.

 

Naast de nog te bouwen woonwijk Holzenbosch in Voorthuizen, aan de Wikselaarseweg, komt nog een nieuwe woonwijk: 'De Wikselaarse Eng'. Hier komen 155 nieuwbouwwoningen, waaronder 53 betaalbare...
Er komen vijf betaalbare nieuwbouw starterswoningen aan de Hondsdraf (wijk Blankensgoed) in Voorthuizen. Woningstichting Barneveld neemt deze sociale huurwoningen af van bouwbedrijf Van de Kolk uit...
In de nieuwbouwwijk Veller II, tegenover het station Barneveld-Zuid, gaat Woningstichting Barneveld 28 betaalbare sociale huurappartementen bouwen. Het gebouw krijgt de naam van een welbekend...
Woningstichting Barneveld maakt plannen voor de realisatie van 40 nieuwe betaalbare woningen aan het Julianaplein. Het gaat om kleine en grote eengezinswoningen, beneden- en bovenwoningen en...
Aan de zuidzijde van Voorthuizen wordt de nieuwe woonwijk Holzenbosch gerealiseerd. De woonwijk telt ruim 325 woningen in verschillende woningtypen en prijsklassen. De nieuwe woonwijk Holzenbosch...
Op de voormalige locatie van de Eben Haëzerschool aan de Wildzoom gaat Woningstichting Barneveld veertien sociale huurwoningen bouwen. Het gaat om tien eengezinswoningen en vier beneden- en...
Wij ontwikkelen samen met Stichting Dwarsakker zorg en wonen, . Er komen aan de zuidwestzijde van Zwartebroek - in een schil tussen de Platanen- en Eendrachtstraat - in totaal 97 nieuwe koop- en...
 
 
  • Delen: