Urgentie

Een acute noodsituatie (sociaal, medisch of financieel) die buiten uw toedoen is ontstaan, kan er toe leiden dat u op korte termijn dringend andere woonruimte nodig heeft. Wanneer u in zo'n uitzonderlijke situatie verkeert, kunt u voor urgentie terecht bij de

gemeente Barneveld op telefoonnummer 140342. Houd er rekening mee dat er aan het aanvragen van urgentie kosten zijn verbonden.

 
 
 
 
  • Delen: