Koopgarant

Woningstichting Barneveld verkoopt een klein deel van de huurwoningen met Koopgarant. Dat is kopen van de huurwoning tegen een lagere prijs dan de marktwaarde. Door deze lagere prijs wordt de Koopgarant-woning bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. Door de terugkoopregeling komt de woning altijd bij de corporatie terug. Vervolgens kan de corporatie via Koopgarant de woning ook voor de volgende koper betaalbaar houden.

 
Delen in winst of verlies

Als wij de woning van u terugkopen, doen we dat binnen drie maanden nadat u de woning wilt verkopen. Een onafhankelijk taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning. Als de waarde is gestegen ten opzichte van de koopprijs, dan deelt u samen met de woningstichting de winst. Als de marktwaarde van de woning is gedaald, dan delen u en Woningstichting Barneveld het verlies.

Verbeteringen die u in de woning heeft aangebracht, worden apart getaxeerd. De waarde van de verbeteringen is voor 100% voor u, onder voorwaarde dat de verbetering goed is uitgevoerd en u er de benodigde vergunningen en toestemmingen voor heeft.

 

Erfpacht

U koopt een Koopgarant-woning in volledig eigendom met alle voordelen van hypotheekaftrek en terugkoopgarantie, en met de verplichtingen die daarbij horen. De grond van een Koopgarant-woning wordt uitgegeven in erfpacht. Omdat de erfpacht in de koopprijs is verwerkt, hoeft u geen erfpachtcanon (een bedrag voor het gebruik van de grond) te betalen. De erfpacht wordt gebruikt om de bijzondere Koopgarant voorwaarden juridisch goed vast te leggen.

 

Inkomenseis Koopgarant

Als u uw huurwoning wil kopen dan geldt er een inkomenseis. Het kopen van de woning is alleen mogelijk als het gezamelijk belastbaar jaarinkomen niet hoger is dan € 41.056. Het inkomen zal worden getoest aan de hand van inkomensgegevens en een inkomensverklaring dat bij de Belastingdienst is op te vragen. Deze inkomenseis gaat ook gelden bij de verkoop van leeggekomen huurwoningen en nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Voor niet huurders die in aanmerking komen voor het kopen van een huurwoning met Koopgarant geldt de inkomenseis en tevens bindingseisen. Voor een overzicht van de toewijzingscriteria klik hier.

 

Meer informatie

Als u wilt weten of u uw woning kunt kopen dan kunt uw vraag stellen via het contactformulier of neem contact met ons op.

Of lees hier meer over Koopgarant.

 
 
  • Delen: