Vitale wijken en kernen

Kwalitatief goede en betaalbare woningen aanbieden is de kerntaak van Woningstichting Barneveld. Een goede woning is wat ons betreft een basisvoorwaarde om te kunnen leven. Maar prettig wonen en leven gaat voor ons verder dan de woning alleen. Wij gaan voor leefbare en vitale wijken en kernen, met voldoende voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor bewoners. Samen met onze partners in zorg en welzijn, en partners op het gebied van prettig wonen, werken we daaraan. We focussen daarbij op locaties waar we veel woningbezit hebben en die extra aandacht nodig hebben.

 

In een aantal wijken en kernen is extra aandacht nodig voor de combinatie van woon- en leefgenot. Door bijvoorbeeld overlast, vereenzaming of een gebrek aan goede voorzieningen. Wij verbeteren hier het woon- en leefklimaat. Dat doen en kunnen we niet alleen natuurlijk. We stimuleren en jagen aan, op basis van onze visie en de input van bewoners en andere stakeholders. De extra aandacht gaat uit naar de wijken Barneveld-West en Barneveld-Zuidwest en de kernen Voorthuizen en Garderen.

 

Wat we doen in de wijken, omschrijven we in een wijkplan en delen we via onze nieuwspagina op de website, ons bewonersblad en digitale nieuwsbrief en social media. Met een wijkplan willen we een bijdrage leveren aan het bevorderen van een prettig leefklimaat, waarbij bewoners elkaar kennen en groeten, elkaar durven aanspreken, zich betrokken voelen en naar elkaar omzien.

 

 

 

 
 
  • Delen: