Wijkplatforms

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders en andere inwoners van de gemeente Barneveld in een veilige en prettige buurt kunnen wonen. Daarom hebben we samen met de gemeente Barneveld achttien wijkplatforms in het leven geroepen.

 

Een wijkplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en woningstichting enerzijds en bewoners anderzijds. De wijkplatforms zijn de ogen en de oren van hun wijk. Ze vangen signalen op, op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en gaan daarmee aan de slag, zodat problemen worden aangepakt. Zij zijn als het ware de oren en ogen van de wijk.

 

Wilt u informatie over wat de wijkplatforms doen en hoe zij werken? Of wilt u weten welk platform er voor uw buurt is? Op wijkplatformbarneveld.nl kunt u doorklikken naar de eigen websites van een van de achttien platforms.

 
 
  • Delen: