Zelf aan de slag

Heeft u een idee opgedaan om zelf een activiteit in uw buurt of wijk uit te gaan voeren? Wij juichen het toe en geven u graag enkele tips mee. Hieronder staat een stappenplan.

 

Stap 1 Wat wilt u veranderen

Bedenk wat u zou willen doen om uw straat of buurt leuker en leefbaarder te maken. Voorbeelden van projecten zijn eerder genoemd, en ook op verschillende websites zijn veel suggesties te vinden.

 

Stap 2 Zoek medestanders

Praat met uw buren over het probleem waaraan u iets wilt doen en/of het idee dat u hebt. Zijn zij het ermee eens? Of komt u samen tot een ander idee?

 

Stap 3 Maak een aanpak

Maak een plan voor de aanpak van uw project. Bij stap 1 en 2 heeft u bedacht wat u wilt doen, nu bedenkt u hoe u dat wilt aanpakken en wat u daarvoor nodig hebt. Geef ook aan hoe dit zal helpen om de leefbaarheid in uw straat of buurt te verbeteren.

 

Stap 4 Bedenk wie nodig zijn

Kunt u het plan met medebewoners zelf uitvoeren of niet? Bij een kleinschalig plan waarschijnlijk wel, eventueel met wat hulp van bijvoorbeeld het jongerenwerk. Wilt u een ingewikkelder plan uitvoeren waarvoor u specialistische hulp nodig heeft, dan kunt u bijvoorbeeld een kunstenaar of hoveniersbedrijf inschakelen. Bij grootschaligere plannen, waar meestal ook meer geld voor nodig is, kunt u op zoek gaan naar een organisatie die het plan kan (helpen) uitvoeren, bijvoorbeeld Woningstichting Barneveld of gemeente Barneveld.

 

Stap 5 Vraag toestemming

Zorg er indien nodig voor dat u toestemming krijgt voor de uitvoering van het plan. Wilt u iets doen in de openbare ruimte, dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Wilt u iets doen in of aan een gebouw dan is toestemming nodig van de woningstichting of een andere eigenaar.

 

Stap 6 Geld aanvragen

Als er voor uw plan geld nodig is, kunt u daarvoor op verschillende plekken terecht. Voor een klein bedrag kunt u een beroep doen op het buurtbudget. Voor plannen waar meer geld voor nodig is, kunt u informeren bij de woningstichting of de gemeente. Misschien is er een budget waaruit geld kan worden gegeven voor het project. En ook zijn er allerlei fondsen waar u geld kunt vragen, bijv. het Oranjefonds.

 

Stap 7 De uitvoering

Heeft u alle voorgaande stappen doorlopen, dan kunt u beginnen met de uitvoering van het plan. U kunt nu zelf aan de slag gaan, het door professionals laten doen of samen aan de gang gaan.

 

Stap 8 Het beheer

Als het plan klaar is, betekent dit niet automatisch dat er niets meer gedaan hoeft te worden. Heeft u bijvoorbeeld een tuin aangelegd dan moet die natuurlijk wel onderhouden worden. Zorg er dus voor dat u regelt wie dit doet. Heeft u een activiteit zoals een straatfeest uitgevoerd, dan kunt u het daarbij laten, maar u kunt het ook regelmatig herhalen.

 
 
  • Delen: