Aedes-benchmark: bovengemiddelde prestatie Duurzaamheid en Onderhoud & Verbetering

24 november 2017 - Persbericht

Woningstichting Barneveld scoort bovengemiddeld op de prestatievelden Duurzaamheid en Onderhoud & Verbetering (A-score) in de landelijke Aedes-benchmark voor woningcorporaties. Huurders zijn met gemiddeld een 7,5 tevreden over de dienstverlening, terwijl de woningstichting op het gebied van bedrijfslasten een gemiddelde score kreeg toegekend. Dit blijkt uit de Aedes-benchmark 2017, waarvan de resultaten op het Aedes congres op 23 november bekend werden gemaakt.

De Aedes-benchmark 2017 heeft 5 prestatievelden, te weten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & Verbetering en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid.

 

Liesbeth Brouwer-de Jong, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld over de resultaten: ‘Ik ben erg blij met de uitslag. In het bijzonder op onze bovengemiddelde prestaties op het gebied van Duurzaamheid en Onderhoud & Verbetering. De onderhoudstoestand van onze woningen is bovengemiddeld en onze uitgaven per woning zijn duidelijk lager dan gemiddeld. We hebben serieuze ambities voor het verduurzamen van onze woningen en zien onze reeds geleverde inspanningen op dit terrein beloond met deze mooie score.’

 

Klanttevredenheid en bedrijfslasten 

De woningstichting scoort ‘gemiddeld’ (B-score) voor de onderdelen Klanttevredenheid (7,5; landelijk: 7,5) en Bedrijfslasten (gemiddelde beïnvloedbare bedrijfslasten per verhuureenheid 859 euro; landelijk: 790 euro).

‘Dat de scores op deze prestatievelden lager uitvallen dan vorig jaar (AA-score) kan ik goed verklaren. We hebben in 2016 fors ingezet op digitalisering van onze klantprocessen. Dit leidt tot een tijdelijke toename van de bedrijfskosten. We verwachten dat deze efficiency- en kwaliteitsslag de komende jaren zijn vruchten gaat afwerpen op de dienstverlening aan onze huurders.’ 2016 was ook het jaar waarin de nieuwe Woningwet geïmplementeerd moest worden. ‘Voor een groot deel is dit een incidentele toename van de administratieve lasten. Er is echter ook sprake van een structurele lastenstijging vanwege verplichte taxatie- en controlekosten. Beide ontwikkelingen vroegen veel van onze organisatie.’

 

Leren van deelscores

Het gemiddelde cijfer 7,5 dat huurders de woningstichting geven voor de kwaliteit van de dienstverlening (zie factsheet in de bijlage), is opgebouwd uit de scores voor drie onderdelen: het betrekken van de woning voor nieuwe huurders, uitvoeren van reparaties voor huurders met een reparatieverzoek en het verlaten van de woning voor vertrekkende huurders. Op de deelscores gaat de woningstichting nader onderzoeken waar zij kan leren en verbeteren.

 

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid

De woningstichting scoorde ook op het onderdeel Beschikbaarheid & Betaalbaarheid gemiddeld (B-score). ‘Positief daarbinnen is dat het onderdeel ‘match voorraad en doelgroep huurtoeslag’ een score laat zien van 87,5% ten opzichte van het landelijk gemiddelde: 83,3%. Dat geldt ook voor de verhouding ‘huur ten opzichte van de maximaal toegestane huur’. Deze is aanmerkelijk lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 63% ten opzichte van 72,2%.

 

In ons nieuwe Strategisch plan hebben we Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Duurzaamheid – naast Leefbaarheid & Verbinding - benoemd tot speerpunten in ons beleid voor de komende jaren. We gaan door met het verbeteren van onze processen en onze online dienstverlening. En blijven kritisch kijken waar we het beter kunnen doen tegen aanvaardbare kosten. Vergelijking van onze prestaties met die van collega-corporaties is en blijft daarbij nuttig.’

 

Benchlearning

Aan deze vierde editie van de Aedes-benchmark deden 303 corporaties mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle verhuureenheden in de sector. Corporaties gebruiken de Aedes-benchmark om hun prestaties te meten, te vergelijken en te verbeteren. Daarnaast biedt de benchmark gemeenten, huurders en andere relaties inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden.

 

Ook dit jaar neemt Woningstichting Barneveld weer deel aan de benchlearningsessies. Zij gaat tijdens deze sessies met andere corporaties in gesprek over de prestatievelden en de resultaten, deze vergelijken en nader onderzoeken.

 

Zie Factsheet Aedes Benchmark 2017 Woningstichting Barneveld voor een resultatenoverzicht

(NB. indien er geen gegevens beschikbaar zijn is het veld leeg)

 

 

 
 
  • Delen: