Onze projecten

 

Woningstichting Barneveld staat midden in de Barneveldse samenleving. We zijn een lokaal actieve woningcorporatie met ruim 4.000 voornamelijk huurwoningen in ons bezit. Daarmee bieden we huisvesting aan ongeveer 10.000 mensen. We zijn echter niet alleen ontwikkelaar, beheerder en aanbieder van woningen; we zijn ook samenwerkingspartner op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

 
De stenen

We verhuren en onderhouden woningen – dat is onze belangrijkste taak – en we ontwikkelen en bouwen nieuwe woningen. Dat zijn zowel betaalbare huurwoningen, dure huurwoningen als koopwoningen, zodat iedereen die dat wil in een woning kan wonen die bij hem of haar past.

 
De mensen

Wonen is voor Woningstichting Barneveld meer dan een verzameling stenen. Wonen gaat over ook over leefbaarheid: hoe ervaren mensen het wonen in hun woning en in de woonomgeving?  Bewoners hechten aan een schone, hele, veilige en prettige buurt en wij vinden het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving. Daarom werken wij, vaak samen met andere organisaties, aan een leefbaar Barneveld.

 
 
  • Delen: