Duurzaam en betaalbaar

Woningstichting Barneveld is al geruime tijd actief in het verbeteren van de energieprestatie van haar woningbezit. Een woning die van huurder wisselt, renoveren we zodanig dat de woning minimaal het energielabel C krijgt of twee labels verbetert.

 

We zien een grote uitdaging in het terugdringen van het energieverbruik. De energielasten zijn een belangrijk onderdeel van de woonlasten en komen voor rekening van onze huurders. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en deze lasten zo laag mogelijk houden. Wij gaan voor duurzaam en betaalbaar.

 

Om de woningvoorraad voor de sociale doelgroep betaalbaar te houden, gaan we onze bestaande woningvoorraad energiezuiniger maken. Dit doen we in lijn met het Convenant Energiebesparing Huursector (juni 2012), gesloten door het ministerie van BZK, Aedes, de Woonbond en Vastgoed Belang. Waar mogelijk gaan we versneld te werk en spannen we ons extra in om de woningen met de slechtste labels als eerste aan te pakken. Tegelijkertijd proberen we bij onze huurders een bewustwordingsproces op gang te brengen. Op die manier hopen we veel winst te boeken.

 

Actief huurders benaderen

In 2015 willen we de energieprestatie van woningen voor onze zogenoemde wooncomplexen sneller verbeteren. Wij zijn van plan zittende huurders actief en individueel te benaderen, waaronder Goudenstein en de Valkhof in Barneveld. Onze focus gaat uit naar woningen met een energielabel D. Zodra een woning in het complex leegkomt, onderzoeken we mogelijkheden voor energiebesparing. Daarna gaan we de huurders actief benaderen met verbeterpakketten tegen minimale huurverhoging.   

 

Over het Convenant Energiebesparing Huursector

In het energieconvenant van de overheid, branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en de Woonbond, is de doelstelling ‘gemiddeld energielabel B in 2020 (energie-index: 1,25)’ opgenomen. Als wij onze huidige plannen kunnen blijven waarmaken, ook voor wat betreft nieuwbouw en verkoop, dan is een gemiddeld label B voor alle woningen van de woningstichting in 2020 haalbaar. Wij liggen eind 2014 op koers met een gemiddeld label C voor het totale woningbezit.

 

Energie besparen? Ga naar de website van de Woonbond!

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  • Delen: