Planmatig onderhoud

Een belangrijke taak van Woningstichting Barneveld is er voor te zorgen dat haar huurders in een goede woning kunnen wonen. Daarom voeren we geregeld onderhoud uit aan onze woningen. Er zijn verschillende vormen van onderhoud: 'gewoon' onderhoud, planmatig onderhoud en groot onderhoud /renovatie.

 

Wat is planmatig onderhoud?

Planmatig onderhoud is het onderhoud aan uw woning dat wij makkelijk kunnen inplannen.

Denk aan:

  • aanbrengen schilderwerk;
  • reinigen kunststof kozijnen;
  • aanbrengen veiligheidsvoorziening dak;
  • plaatsen realiseren voor scootmobiels;
  • oproepinstallatie controleren;
  • renoveren douche en toilet na inventarisatie;
  • reinigen mechanische ventilatie;
  • vervangen cv-ketel;
  • voegwerk herstellen.

 

2018

Wilt u weten of uw woning in 2018 op de planning staat voor onderhoud? Bekijk dan het overzicht planmatig onderhoud 2018.

 

 

 

 

 
 
  • Delen: