Huur betalen

Als u een woning van ons huurt, betaalt u maandelijks de huur. Door het ondertekenen van het huurcontract stemt u ermee in dat u de huur op tijd betaalt.

Veel gevraagd over Huur betalen

Hoe geef ik mijn nieuwe bankrekeningnummer aan jullie door?

Dit doet u door een betaalwijze door te geven. U kunt hier uw betaalwijze aanpassen.

Hoe geef ik wijzigingen door die belangrijk zijn voor de huurtoeslag?

Zijn er wijzigingen in de samenstelling van uw gezin? Of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo snel mogelijk door via de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon op (0800) 0543. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Kijkt u op de website van de Huurcommissie. Hier vindt u alle informatie die te maken heeft met bezwaar maken tegen de jaarlijkse huuraanpassing. Omdat de huurverhoging dit jaar lager is dan wettelijk is toegestaan, is er nagenoeg geen reden tot bezwaar.

Hoe kan ik de huur betalen?

U kunt de huur op verschillende manieren betalen. Via:

 • automatische incasso;
 • acceptgiro;
 • periodieke overschrijving;
 • pinbetaling.

U kunt de huur niet contant betalen.

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

U kunt ons hiervoor bellen of mailen. Wij sturen u de specificatie dan toe.

Ik heb een nieuw bankrekeningnummer aan jullie doorgegeven. Wanneer ontvang ik de acceptgiro voor mijn huurbetaling met dit nieuwe rekeningnummer?

Dit hangt af van het moment waarop wij uw wijziging ontvangen. Ontvangen wij de wijziging van uw IBAN/rekeningnummer vóór de 20e van de maand? Dan verwerken wij deze nog voor de eerstkomende huurbetaling. Krijgen wij de wijziging ná de 20e van de maand? Dan is dit een maand later.

Ik heb geen acceptgiro ontvangen. Wat nu?

Het is helaas niet mogelijk om u een nieuwe acceptgiro te sturen. U kunt de huur via de bank overmaken op rekeningnummer NL05 BNGH 0285 0659 98. Vermeld het factuurnummer of de postcode en huisnummer. U kunt ook langskomen om te pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.

Ik heb te veel huur betaald. Kan ik dit terugkrijgen?

Ja, u kunt hiervoor met ons bellen. Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug.

Ik kan door de huuraanpassing mijn huur niet meer betalen. Wat nu?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom u de huur van uw woning niet meer kunt betalen. Kijk of uw wellicht in aanmerking komt voor huurtoeslag of bijzondere bijstand via gemeente Barneveld. De huur verlagen doen wij niet.

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur - in plaats van voor de 1e van de maand - betalen nadat ik mijn salaris heb gekregen?

Nee, de huur moet voor de eerste dag van de maand betaald zijn.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Wat is mijn huuraanpassing?

De huren van de vrije sectorwoningen worden jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage.

In welke gevallen passen jullie de huur aan?

Wij passen jaarlijks de huur aan van de meeste van onze woningen. De jaarlijkse huuraanpassing gaat elk jaar op 1 juli in.

Ook kan het voorkomen dat wij de huur aanpassen naar aanleiding van een renovatie of omdat u bij ons een voorziening heeft aangevraagd waar huurverhoging tegenover staat. Bijvoorbeeld: u wilt graag een dakraam op zolder laten plaatsen door ons. Hiervoor verhogen wij dan de huur maandelijks.

Kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing?

Er kunnen verschillende redenen zijn om bezwaar te maken tegen het voorstel tot aanpassing van de huur.

 • In het huuraanpassingsvoorstel staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen;
 • De huuraanpassing bedraagt meer dan de maximale huurverhoging;
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen;
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen;
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huuraanpassing voorstellen.

In de volgende gevallen is er geen bezwaar tegen de huuraanpassing mogelijk:

 • De woning is niet goed onderhouden. Bij ernstig achterstallig onderhoud van de woning kunt u wel een verzoek voor huurverlaging voorstellen.
 • Bent u voor de ingangsdatum van de huuraanpassing al een procedure voor huurverlaging begonnen? Dan kunt u wel bezwaar indienen tegen de huuraanpassing.
 • U heeft een woning in de vrije sector. Voor vrije sectorwoningen gelden andere regels voor huuraanpassing.
 • U verhuurder verhoogt de huur na een renovatie. U moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de woningverbetering.

Bezwaar gemaakt en dan?
Zodra het bezwaarschrift met de gevraagde relevante gegevens bij ons binnen is, kijken wij of uw bezwaarschrift voldoende onderbouwd is, zodat wij hierover een besluit kunnen nemen. Onze reactie krijgt u schriftelijk. Bent u het hier niet mee eens, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huuraanpassing.

Kan ik de huur contant betalen?

Nee. U kunt de huur betalen via:

 • automatische incasso;
 • acceptgiro;
 • periodieke overschrijving;
 • pinbetaling.

Kan ik de huur op uw kantoor betalen?

Ja, u kunt bij ons op kantoor iedere werkdag tussen 08.30 en 12.00 uur de huur pinnen. Contant betalen is niet mogelijk.