Eenmalige huurverlaging

Sinds 1 maart 2023 is de Wet huurverlaging voor huurders met een lager inkomen, van toepassing. In deze wet zijn inkomensgrenzen en maximale huurprijzen vastgelegd. Voor veel huurders met een relatief laag inkomen (belastingjaar 2021) ten opzichte van hun kale huur (zonder servicekosten en voorschotbedragen voor energie), betekent deze wet dat zij nu in aanmerking komen voor een huurverlaging tot een kale huurprijs van € 575,03.

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?
• U woont op 1 maart 2023 op het adres waar u huurverlaging voor aanvraagt.
• De netto huur van uw woning ligt (na de huurverhoging op 1 juli 2023) boven de € 575,03.
• U huurt een sociale huurwoning.
• U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt.

Dit betekent het volgende:
• Bent u een eenpersoonshuishouden dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 23.250.
• Bent u een eenpersoonshuishouden en heeft u AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 24.600.
• Bent u met 2 of meer personen dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.270
• Bent u met 2 of meer personen en heeft minstens 1 persoon AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 32.730.
Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar dan telt hun inkomen niet mee.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

De overheid heeft besloten dat huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen en een huur hoger dan € 575,03, eenmalig een huurverlaging kunnen krijgen. Of u in aanmerking komt voor huurverlaging hangt af van een aantal voorwaarden. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u in de maand mei van dit jaar bericht van ons dat uw huur per 1 juli 2023 verlaagd wordt naar € 575,03. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in samenhang met de grootte van uw huishouden. Meer informatie hierover kunt u ook nalezen op de website van de Woonbond.

Wanneer heb ik recht op een eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?
• U woont op 1 maart 2023 op het adres waar u huurverlaging voor aanvraagt.
• De netto huur van uw woning ligt (na de huurverhoging op 1 juli 2023) boven de € 575,03.
• U huurt een sociale huurwoning.
• U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt.

Dit betekent het volgende:

  • Bent u een eenpersoonshuishouden dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 23.250.
  • Bent u een eenpersoonshuishouden en heeft u AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 24.600.
  • Bent u met 2 of meer personen dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.270
  • Bent u met 2 of meer personen en heeft minstens 1 persoon AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 32.730.

Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar dan telt hun inkomen niet mee.

In de maand maart hebben wij van alle huurders waarvan de huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 een inkomensindicatie opgevraagd bij de belastingdienst. Als hier uit blijkt dat u recht heeft op huurverlaging dan ontvangt u voor 25 mei 2023 bericht van ons.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor huurverlaging?

Algemeen

Komt u in aanmerking voor huurverlaging dan laten wij u dat uiterlijk 31 mei 2023 weten. U hoeft zelf niets te doen. Wij controleren of u aan alle voorwaarden voldoet. Via de Belastingdienst krijgen we te horen of u in de categorie "laag inkomen" valt. 

Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs na de huurverhoging per 1 juli 2023. Dat is de huurprijs zonder servicekosten. Het is wat anders dan de huur die u opgeeft bij het aanvragen van huurtoeslag.

N.B. De Belastingdienst laat ons overigens alleen weten of uw inkomen boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat uw exacte inkomen is.

Wanneer hoor ik of ik in aanmerking kom voor huurverlaging?

Algemeen

Uiterlijk 25 mei 2023 hoort u van ons of u een aanmerking komt voor huurverlaging.

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?
• U woont op 1 maart 2023 op het adres waar u huurverlaging voor aanvraagt.
• De netto huur van uw woning ligt (na de huurverhoging op 1 juli 2023) boven de € 575,03.
• U huurt een sociale huurwoning.
• U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt.

Dit betekent het volgende:
• Bent u een eenpersoonshuishouden dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 23.250.
• Bent u een eenpersoonshuishouden en heeft u AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 24.600.
• Bent u met 2 of meer personen dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.270
• Bent u met 2 of meer personen en heeft minstens 1 persoon AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 32.730.
Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar dan telt hun inkomen niet mee.

In de maand maart hebben wij van alle huurders waarvan de huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 een inkomensindicatie opgevraagd bij de belastingdienst. Als hier uit blijkt dat u recht heeft op huurverlaging dan ontvangt u voor 25 mei 2023 bericht van ons.

Heeft de huurverlaging gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Door de huurverlaging kan het zijn dat u minder huurtoeslag ontvangt. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw huur dus hoe lager de huur dan ook minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via Toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen via Toeslagen.nl. Woningstichting Barneveld geeft huurverlagingen ook door aan de Belastingdienst.

Een rekenvoorbeeld over uw lastenverlaging
De huur die bij u in mindering wordt gebracht, hoeft niet het bedrag te zijn dat u maandelijks over gaat houden. Als u huurtoeslag ontvangt, betekent dit waarschijnlijk dat u door de huurverlaging, minder huurtoeslag gaat ontvangen. Met een rekenvoorbeeld proberen we dit duidelijk te maken.

Stel:
- uw huur is € 650 per maand;
- u bent eenpersoonshuishouden;
- uw inkomen is € 20.000;
- u ontvangt € 340 per maand aan huurtoeslag;
- en uw huur wordt per 1 juli verlaagd naar € 575,03.


Wat betekent dit voor uw lastenverlaging?
1. U gaat aan ons € 74,97 per maand minder huur betalen: € 650 minus € 575,03.
2. Echter de Belastingdienst gaat een nieuw bedrag aan huurtoeslag berekenen op grond van de huur van € 575,03. Uw huurtoeslag komt dan uit op ongeveer € 290 per maand.
3. Dat betekent in dit voorbeeld dat u € 50 minder huurtoeslag ontvangt: € 340 minus € 290. (U houdt dan zo’n € 25 per maand over: € 74,97 minus € 50).

Ik heb een laag inkomen maar heb geen voorstel gehad voor het verlagen van mijn huur, hoe kan dat?

Algemeen

U heeft recht op huurverlaging als u in 2021 een laag inkomen had. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt. Heeft u sinds 2022 of 2023 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege het verlies van uw baan, pensionering of vertrek van uw partner of kind? En woonde u voor 1 maart 2023 in uw huidige woning? Dan kunt u zelf een aanvraag tot huurverlaging bij ons doen. Dit kan tot uiterlijk 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging als u kunt aantonen dat uw huishouden minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

Op onze website onder Ik huur - Huurverlaging vindt u vanaf 25 mei a.s. rechts op de pagina onder ‘Direct regelen’ een digitaal aanvraagformulier. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Dan helpen we u en doorlopen we samen de aanvraag.

Wat moet ik aanleveren als ik zelf huurverlaging aanvraag?

Algemeen

Op onze website onder Ik huur - Huurverlaging vindt u vanaf 25 mei a.s. rechts op de pagina onder ‘Direct regelen’ een digitaal aanvraagformulier. Vervolgens moet u allerlei doumenten bijvoegen waaruit blijkt dat uw huishouden minstens de afgelopen zes maanden een inkomen onder de gestelde inkomensgrens heeft ontvangen. Let op: het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee bij de berekening van het huishoudinkomen

Aan te leveren documenten kunnen zijn:

- salarisstroken van de afgelopen zes maanden;

- uitkeringsspecificaties van de afgelopen zes maanden of;

- als u ZZP-er bent, een verklaring van uw boekhouder.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum waarop u het huurverlagingsvoorstel van ons ontvangt. Wij sturen in mei een huurverlagingsvoorstel en dan gaat de huurverlaging dus in op 1 juli.

Mijn huur wijzigt maar minimaal, met een paar euro(cent), moet ik daarvoor mijn automatische incasso aanpassen?

Algemeen

Als de huur wijzigt en u heeft zelf een automatische incasso lopen bij uw bank dan moet u deze ook zelf aanpassen bij de bank.

Mag de belastingdienst zomaar mijn inkomen aan de woningcorporatie doorgeven?

Algemeen

Nee, wij krijgen niet te horen wat uw inkomen bedraagt. De belastingdienst geeft aan ons door of uw inkomen boven of onder een bepaalde grens ligt.

Ik heb een brief gekregen dat mijn huur wordt verhoogd per 1 juli maar ik denk dat ik ook in aanmerking kom voor huurverlaging. Hoe zit dit?

Algemeen

Wij hebben eerst bij alle huurders de huurverhoging doorgevoerd en gaan vervolgens voor eind mei kijken welke huurders daarvan in aanmerking komen voor huurverlaging. Huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging krijgen hierover voor eind mei bericht van ons. 

De huurprijs van de woning waar ik nu woon, is verlaagd naar € 575,03. Wat ga ik betalen als ik verhuis naar een andere woning van Woningstichting Barneveld?

Algemeen

Als u gaat verhuizen naar een andere woning van ons dan wijzigt de huurprijs. U gaat de huurprijs betalen van de nieuwe woning. De huurverlaging verhuist dan ook niet mee.

Ik heb huurverlaging gekregen per 1 juli 2023. Kan ik als ik ga verhuizen ook weer huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Als u gaat verhuizen dan betaalt de huur die bij de nieuwe woning hoort. De huur wordt dan niet verlaagd. Een van de voorwaarden om voor huurverlaging in aanmerking te komen is dat u op 1 maart 2023 de woning huurde waar u huurverlaging voor aanvraagt.

Kunnen jullie de huurverlaging ook terugdraaien als mijn inkomen hoger wordt?

Algemeen

Nee, de eenmalige huurverlaging per 1 juli 2023 wordt niet teruggedraaid. De kale huur blijft tot 1 juli 2024 € 575,03 per maand. Volgend jaar voeren wij wel weer de jaarlijkse huurverhoging door.