Eenmalige huurverlaging

Sinds 1 maart 2023 is de Wet huurverlaging voor huurders met een lager inkomen, van toepassing. In deze wet zijn inkomensgrenzen en maximale huurprijzen vastgelegd. Voor veel huurders met een relatief laag inkomen (belastingjaar 2021) ten opzichte van hun kale huur (zonder servicekosten en voorschotbedragen voor energie), betekent deze wet dat zij nu in aanmerking komen voor een huurverlaging tot een kale huurprijs van € 575,03.

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?
• U woont op 1 maart 2023 op het adres waar u huurverlaging voor aanvraagt.
• De netto huur van uw woning ligt (na de huurverhoging op 1 juli 2023) boven de € 575,03.
• U huurt een sociale huurwoning.
• U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt.

Dit betekent het volgende:
• Bent u een eenpersoonshuishouden dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 23.250.
• Bent u een eenpersoonshuishouden en heeft u AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 24.600.
• Bent u met 2 of meer personen dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.270
• Bent u met 2 of meer personen en heeft minstens 1 persoon AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 32.730.
Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar dan telt hun inkomen niet mee.

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging

Wanneer heb ik recht op een eenmalige huurverlaging?

Algemeen

Wanneer heeft u recht op huurverlaging?
• U woont op 1 maart 2023 op het adres waar u huurverlaging voor aanvraagt.
• De netto huur van uw woning ligt (na de huurverhoging op 1 juli 2023) boven de € 575,03.
• U huurt een sociale huurwoning.
• U heeft een laag inkomen. Een laag inkomen houdt in dat uw inkomen onder 120% van het sociaal minimum ligt.

Dit betekent het volgende:

  • Bent u een eenpersoonshuishouden dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 23.250.
  • Bent u een eenpersoonshuishouden en heeft u AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 24.600.
  • Bent u met 2 of meer personen dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 30.270
  • Bent u met 2 of meer personen en heeft minstens 1 persoon AOW dan mag uw jaarinkomen niet hoger zijn dan € 32.730.

Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar dan telt hun inkomen niet mee.

In de maand maart hebben wij van alle huurders waarvan de huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 een inkomensindicatie opgevraagd bij de belastingdienst. Als hier uit blijkt dat u recht heeft op huurverlaging dan ontvangt u voor 25 mei 2023 bericht van ons.

Heeft de huurverlaging gevolgen voor de huurtoeslag?

Algemeen

Door de huurverlaging kan het zijn dat u minder huurtoeslag ontvangt. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw huur dus hoe lager de huur dan ook minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via Toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen via Toeslagen.nl. Woningstichting Barneveld geeft huurverlagingen ook door aan de Belastingdienst.

Een rekenvoorbeeld over uw lastenverlaging
De huur die bij u in mindering wordt gebracht, hoeft niet het bedrag te zijn dat u maandelijks over gaat houden. Als u huurtoeslag ontvangt, betekent dit waarschijnlijk dat u door de huurverlaging, minder huurtoeslag gaat ontvangen. Met een rekenvoorbeeld proberen we dit duidelijk te maken.

Stel:
- uw huur is € 650 per maand;
- u bent eenpersoonshuishouden;
- uw inkomen is € 20.000;
- u ontvangt € 340 per maand aan huurtoeslag;
- en uw huur wordt per 1 juli verlaagd naar € 575,03.


Wat betekent dit voor uw lastenverlaging?
1. U gaat aan ons € 74,97 per maand minder huur betalen: € 650 minus € 575,03.
2. Echter de Belastingdienst gaat een nieuw bedrag aan huurtoeslag berekenen op grond van de huur van € 575,03. Uw huurtoeslag komt dan uit op ongeveer € 290 per maand.
3. Dat betekent in dit voorbeeld dat u € 50 minder huurtoeslag ontvangt: € 340 minus € 290. (U houdt dan zo’n € 25 per maand over: € 74,97 minus € 50).

Wat moet ik aanleveren als ik zelf huurverlaging aanvraag?

Algemeen

Op onze website onder Ik huur - Huurverlaging vindt u rechts op de pagina onder ‘Direct regelen’ een digitaal aanvraagformulier. Vervolgens moet u allerlei doumenten bijvoegen waaruit blijkt dat uw huishouden minstens de afgelopen zes maanden een inkomen onder de gestelde inkomensgrens heeft ontvangen. Let op: het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee bij de berekening van het huishoudinkomen

Aan te leveren documenten kunnen zijn:

- salarisstroken van de afgelopen zes maanden;

- uitkeringsspecificaties van de afgelopen zes maanden of;

- als u ZZP-er bent, een verklaring van uw boekhouder.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum waarop u het huurverlagingsvoorstel van ons ontvangt. Wij sturen in mei een huurverlagingsvoorstel en dan gaat de huurverlaging dus in op 1 juli.

Mijn huur wijzigt maar minimaal, met een paar euro(cent), moet ik daarvoor mijn automatische incasso aanpassen?

Algemeen

Als de huur wijzigt en u heeft zelf een automatische incasso lopen bij uw bank dan moet u deze ook zelf aanpassen bij de bank.

De huurprijs van de woning waar ik nu woon, is verlaagd naar € 575,03. Wat ga ik betalen als ik verhuis naar een andere woning van Woningstichting Barneveld?

Algemeen

Als u gaat verhuizen naar een andere woning van ons dan wijzigt de huurprijs. U gaat de huurprijs betalen van de nieuwe woning. De huurverlaging verhuist dan ook niet mee.

Ik heb huurverlaging gekregen per 1 juli 2023. Kan ik als ik ga verhuizen ook weer huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Als u gaat verhuizen dan betaalt de huur die bij de nieuwe woning hoort. De huur wordt dan niet verlaagd. Een van de voorwaarden om voor huurverlaging in aanmerking te komen is dat u op 1 maart 2023 de woning huurde waar u huurverlaging voor aanvraagt.

Kunnen jullie de huurverlaging ook terugdraaien als mijn inkomen hoger wordt?

Algemeen

Nee, de eenmalige huurverlaging per 1 juli 2023 wordt niet teruggedraaid. De kale huur blijft tot 1 juli 2024 € 575,03 per maand. In 2024 voeren wij wel weer de jaarlijkse huurverhoging door.