Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw. Zij vertegenwoordigen de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw. De commissie is niet bedoeld om individuele problemen aan te pakken.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hoe start ik een bewonerscommissie?

Stuur een e-mail naar info@wstg-barneveld.nl of maak een afspraak met één van onze consulenten leefbaarheid.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met jullie?

Minimaal één keer per jaar. Indien gewenst, gebeurt dit vaker.

Lost een bewoners overleggroep ook individuele problemen van huurders op?

Nee. Neem bij individuele problemen contact met ons op.

Wat doet een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms geeft een bewonerscommissie een nieuwsbrief uit.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie bestaat uit enkele huurders van een woongebouw. De commissie vertegenwoordigt alle huurders en komt op voor hun algemene belangen. Woningstichting Barneveld overlegt geregeld met bewonerscommissies.