Onze projecten

Zorgen voor voldoende, betaalbare woningen van goede kwaliteit. Daar gaat Woningstichting Barneveld voor. Ook werken we aan de verduurzaming van onze woningen, op onze weg naar CO2 neutraal in 2050. Daarbij draagt duurzaamheid voor huurders bij aan betaalbaarheid. Op deze pagina ziet u een overzicht van onze belangrijkste nieuwbouw- en onderhoudsprojecten.