Onderhoud woning

Ons onderhoud plannen wij jaren vooruit. Wij verdelen onderhoudswerkzaamheden in renovatie, planmatig onderhoud of groot onderhoud. Hierbij verbeteren wij niet alleen de technische kwaliteit van de woningen. Ook passen wij de woningen vaak aan, aan de eisen van deze tijd. Wat wij doen, verschilt per woning. Vaak bieden wij in overleg met bewoners verschillende keuzemogelijkheden aan. Kijk op de projectenpagina voor een overzicht.

Veel gevraagd over Onderhoud woning

Er zijn deuren vernield en mijn verzekering vergoedt dit niet. Kan ik de schade door jullie laten herstellen of vervangen jullie de deuren.

U stelt degene die de vernieling heeft aangericht aansprakelijk tot het repareren dan wel vergoeden. Woningstichting Barneveld repareert geen schade/vervangt zaken als er sprake is van opzettelijkheid. U dient zelf zorg te dragen voor het herstellen dan wel laten herstellen.

Is er een minimale eis voor energiezuinigheid waar woningen aan horen te voldoen?

Die is er alleen voor nieuwbouwwoningen. Deze moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Voor bestaande woningen bestaan geen eisen. Woningstichting Barneveld heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2020 de meeste woningen minimaal op Energie-Index 1,35 (voorheen label B) te brengen.

Woningstichting Barneveld/de verzekering van u heeft mij een schadevergoeding beloofd. Wanneer kan ik het bedrag op mijn rekening verwachten?

Schade veroorzaakt door een medewerker danwel ingeschakelde aannemer van Woningstichting Barneveld, wordt vergoed. U dient aannemelijk te maken dat er sprake is van schade en direct telefonisch contact met ons op te nemen. Daarnaast informeren wij u als de schade valt onder uw inboedelsverzekering of de verzekering van het aanmerkelijk huurdersbelang.