Erfafscheiding

Het is gebruikelijk dat er tussen u en uw buren een erfafscheiding staat. Dit kan een haag zijn of bijvorbeeld een schutting of een hekwerk. Stem altijd goed af met uw buren voordat u iets plaatst of verandert.

Veel gevraagd over Erfafscheiding

Er moet een nieuwe schutting komen. Ik kom er met mijn buren niet uit. Wat nu?

Als u en uw buren niet tot een compromis komen, is het goed om een derde partij die onafhankelijk is, u te laten helpen met elkaar in gesprek te gaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Barneveld. Buurtbemiddeling Barneveld bemiddelt in kwesties tussen buren. Het kan nasst over de erfafscheiding gaan over geluidsoverlast, hondenpoep, overhangend groen, stank, maar ook over pesterijen.

Mag ik een schutting verwijderen of een andere schutting neerzetten?

Neem contact met ons op, dan kijken wij met u wat de mogelijkheden zijn.