Prettig wonen

Naast het zorgen voor goede woningen, zetten wij ons ook in voor vitale wijken en buurten. Voor een woonomgeving met voldoende voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden. Waar het schoon, veilig en prettig wonen is. Dit noemen wij leefbaarheid.

Veel gevraagd over Prettig wonen

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

U kunt contact opnemen met uw wijkbeheerder Wilco Polhout op (0342) 427526. Wij komen dan langs om de graffiti te bekijken. Als het nodig is fotograferen we de graffiti en doen we aangifte. Hierna laten wij het zo snel mogelijk verwijderen.

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt. Wat moet ik doen?

U kunt bij gemeente Barneveld een nieuwe pas aanvragen. Op de website van de gemeente Barneveld vindt u meer informatie.

Ik erger me aan de spullen (vuilnis, fietsen) in de algemene ruimte. Wat doen jullie hier aan?

Het schoon en netjes houden van het woongebouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Is bekend wie de veroorzaker is? Dan raden wij u aan de bewoner hier eerst zelf op aan te spreken. Ook kunt u op het prikbord in de centrale hal een oproep hangen.

Wanneer verbetering uitblijft, geef dit dan door aan onze wijkbeheerder Wilco Polhout op (0342) 427526.

Ook kunt u dit persoonlijk melden tijdens het spreekuur: maandag en woensdag van 13.00 tot 14.00 uur, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Locatie: Lobeliastraat 133, 3772 JS in Barneveld.

Ik heb een idee voor mijn wijk of buurt. Hoe geef ik dit door?

Draagt uw idee bij aan ontmoeting en het versterken van de sociale samenhang in uw wijk of buurt? Dan maakt u een kans op een bijdrage uit het Buurtbudget. Het Buurtbudget is een bedrag van € 20.000 waaruit allerlei ideeën van bewoners kunnen worden betaald. De gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld stellen dit bedrag beschikbaar. Kijk op de website van Welzijn Barneveld voor meer informatie en het indienen van een aanvraag.

Ik heb geen kliko bij mijn woning en wil er graag een. Bij wie meld ik dat?

Gemeente Barneveld  is verantwoordelijk voor containers. Op de website van de gemeente Barneveld vindt u alle (contact)informatie.

Ik moet de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier, maar ik kan niet bij de meterkast komen. Hoe regel ik dat?

Neem contact op met onze wijkbeheerder Wilco Polhout: (0342) 427526. Hij heeft een sleutel van de meterkast.

Ik wil een sleutelkluisje (laten) ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

Ja, dat mag na overleg met onze opzichter. U kunt hiervoor op werkdagen contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur tussen 8.30 - 9.30 uur via (0342) 427 500.

Kan ik een bijdrage ontvangen voor een buurtfeest?

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 mogen wij niet meer sponsoren. Wij mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van bewoners die zorgen voor verbetering van de woning of de directe woonomgeving. De buurt-BBQ valt daar bijvoorbeeld niet onder. Wilt u meer informatie? Stuur ons een info@wstg-barneveld.nl of bel ons.

Ruimen jullie sneeuw bij ons woongebouw?

U bent zelf verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden van uw stoep of galerij. Wij verstrekken zout en sneeuwschuivers aan vrijwilligers van onze woongebouwen. Daarnaast neemt de website van de gemeente de parkeerplaatsen van seniorencomplexen in de tweede strooironde mee.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor de afvalverwerking en -inzameling. Kijk op de website van de gemeente hoe het is geregeld.

Wanneer is het spreekuur van de wijkbeheerder?

Wilco Polhout is onze wijkbeheerder en is bereikbaar op (0342) 427526. Het spreekuur is op: maandag en woensdag van 13.00 tot 14.00 uur, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Locatie: Lobeliastraat 133, 3772 JS in Barneveld.

Wanneer komt de schoonmaker in ons woongebouw?

Dat ziet op het schoonmaakrooster. Dit rooster hangt in de centrale hal van uw woongebouw.