Het Voorthuis - 24 aanleunwoningen, woongroep 10 woningen

Aan de Goudkamp, in de nieuwbouwwijk Holzenbosch in Voorthuizen, ontwikkelen we samen met kinderopvangorganisatie Bzzzonder en zorgorganisatie Neboplus woonzorggebouw Het Voorthuis.
Jong en oud komen samen in dit gebouw. Elkaar ontmoeten staat centraal.

Het moderne complex biedt straks verschillende woonoplossingen met in totaal 70 woningen voor verschillende doelgroepen, een kinderopvang door Bzzzonder en een Ontmoetingscentrum dementie. En er is ruimte voor een aparte woongroep van 10 woningen.

Wij bieden straks 34 (aanleun)woningen in de sociale huur aan: tweekamerappartementen die bijzonder geschikt zijn voor echtparen, om er samen te blijven wonen, ook als zorg of ondersteuning nodig is. Voor cliënten van Neboplus komen er 36 zorgwoningen verdeeld over 6 woongroepen.