Paulus Potterstraat/Frans Halsstraat - 15 seniorenwoningen

Aan de Frans Halsstraat en de Paulus Potterstraat, leverden we begin april 2022 respectievelijk 3 en 12 nieuwe seniorenwoningen. Zij vervangen de tien oude woningen die er eerst stonden en eind 2020 zijn gesloopt.

Het gaat om vier blokjes van 3, 4 en 5 seniorenwoningen aan de Paulus Potterstraat. En een blokje van 3 seniorenwoningen aan de Frans Halsstraat. Alle woningen zijn eenlaags met een kap en hebben straks een warmtepomp en zonnepanelen. Ze hebben veel natuurlijk licht in de woning door de grote pui in de achtergevel.

Verder heeft iedere woning een eigen terras die aansluit op de gemeenschappelijke binnentuin, waarvan de inrichting in samenwerking met de architect, en na oplevering met betrokkenheid van de bewoners, is gebeurd.

Er is zoveel mogelijk uitgegaan van natuurinclusief bouwen door in wadi's het regenwater op te vangen, mussenhotels onder de dakpannen te bouwen en in elke nok een speciale plek voor de gierzwaluw te maken. De bergingen hebben een zogenoemd groen dak.