Aandacht voor het coronavirus - 13 maart 2020

De gezondheid en veiligheid van onze huurders, relaties en medewerkers staat voor ons voorop in het onderlinge contact dat wij uitwisselen. In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Ook wij, Woningstichting Barneveld, nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We beseffen dat we daar als maatschappelijke organisatie een verantwoordelijkheid in hebben. We volgen daarbij de landelijke RIVM-richtlijnen. Lees hieronder meer over onze algemene maatregelen en wat u het beste kunt doen wanneer u een afspraak met ons wilt of al heeft staan.

In het algemeen…

 • Dagelijks bekijken we wat de (nieuwe) overheidsmaatregelen voor ons, in ons contact met u, betekenen. Een update volgt indien nodig via onze website en Facebook.
 • Wij blijven vooralsnog gewoon geopend op onze huidige openingstijden.
 • Wij volgen de RIVM-richtlijnen: we geven voorlopig geen hand bij onze begroeting en onze medewerkers met koorts, verkoudheids-, hoest en/of benauwdheidsklachten verzoeken wij thuis te blijven. Deze oproep doen wij bij deze ook aan onze huurders en relaties.
 • Een deel van onze medewerkers werkt thuis.
 • Bewonersbijeenkomsten; er staan tot en met 31 maart geen (grote) groepsbijeenkomsten gepland.
 • Door deze maatregelen zijn minder mensen beschikbaar en kunnen wachttijden oplopen.

U wilt een afspraak met ons…

Heeft u koorts of verhoging (38 graden Celsius), hoest-, benauwdheids- of verkoudheidsklachten en/of bent u onlangs op vakantie geweest in een gebied* waar het coronavirus heerst óf in contact geweest met iemand die daar is geweest?
Maak dan geen afspraak en blijf thuis. U kunt ons bellen en overleggen over uw (woon)situatie.
*) Italië, Oostenrijk, Noordrijn Westfalen (Duitsland), Madrid (Spanje), China (inclusief Hong Kong), Zuid Korea, Iran, dd. 13 maart 2020

Heeft u contact gehad met een besmet persoon én heeft u last van koorts- of luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus of loopneus) of problemen met ademhalen en/of last van benauwdheid?
Maak dan geen afspraak, totdat u zeker weet dat u niet besmet bent met het coronavirus. 

U heeft al een afspraak met ons...

Heeft u al een afspraak staan met ons en geldt een van de bovenstaande zaken?
Bel ons dan graag. De afspraak kan dan niet doorgaan. We bespreken samen uw (woon)situatie en wat de beste oplossing is voor dit moment.
In alle andere gevallen, gaat de afspraak gewoon door. We geven voorlopig geen hand bij onze begroeting. 

Heeft u al een afspraak staan met ons en neemt u vooraf geen contact met ons op?
Wij nemen sowieso contact met ú op. Dit geldt bijvoorbeeld bij groepsbezichtigingen voor een nieuwe huurwoning of een afspraak voor een reparatieverzoek. Wanneer één van bovenstaande zaken geldt, u gezondheidsklachten heeft in relatie tot het coronavirus, dan kan de afspraak niet doorgaan. We bekijken samen uw (woon)situatie en wat de beste oplossing is voor dit moment.
In alle andere gevallen, gaat de afspraak gewoon door. We geven voorlopig geen hand bij onze begroeting. 

Bezoek aan ons kantoor

We gaan er vanuit dat u, wanneer één van bovenstaande zaken geldt en u gezondheidsklachten heeft in relatie tot het coronavirus, niet zelf ons kantoor bezoekt. Wilt u ons spreken? Bel ons dan graag. 

Verder volgen wij in ons contact met huurders en relaties de RIVM-richtlijnen en verwachten ook van u dat u zich hier aan houdt:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.

Met vragen verwijzen wij u naar de ‘vragen en antwoorden nieuw coronavirus’ op de website van het RIVM.

We vertrouwen op uw begrip en medewerking.