Liesbeth van Beek aangesteld als interim-bestuurder Woningstichting Barneveld

De Raad van Commissarissen benoemt met ingang van 20 januari 2020 Liesbeth van Beek als interim-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt tijdelijk Liesbeth Brouwer-de Jong op tot het moment van structurele invulling van de functie.

Liesbeth van Beek heeft haar wortels liggen in de volkshuisvesting. Haar eerste baan was in Helmond, bij een woningcorporatie met oud bezit in een binnenstedelijk gebied met veel sociale problematiek en daarnaast een grote nieuwbouwopgave. Later werkte zij bij de gemeente Uden, in het publieke domein en daarna bij Wonen Limburg als directeur van zelfstandige vestigingen. Vervolgens was zij directeur-bestuurder bij WSG, een te saneren corporatie in Geertruidenberg, waar zij actief was in een groot netwerk van belanghouders waarin de belangen vaak tegengesteld waren. Hierna startte zij als interim-bestuurder bij Woonstichting Gendt, waar zij zich bezighield met de verdere professionalisering van de organisatie en een onderzoek naar fusiemogelijkheden.

De werving voor structurele invulling van de functie wordt direct na aanstelling van Liesbeth van Beek opgestart. Woningstichting Barneveld hoopt rond de zomer een nieuwe directeur-bestuurder te kunnen presenteren.