Samen zorgen voor een fijn thuis

Voldoende, goede, energiezuinige en betaalbare woningen beschikbaar hebben, gelegen in wijken en buurten die er goed uitzien en waar het fijn wonen is. Dat is essentieel. En daar zette Woningstichting Barneveld zich ook in 2019 voor in. Want, een woning is meer dan een dak boven je hoofd, het is een thuis.

Samen zorgen voor een fijn thuis

Dagelijks werken wij aan opgaven van groot maatschappelijk belang. Dat doen wij met hart
voor onze huurders en met oog voor de leefomgeving. Wij doen dat niet alleen. Veel huurders, vrijwilligers en vele organisaties zetten zich in voor mensen die ondersteuning nodig hebben, voor de buurten en de wijken binnen Barneveld. Hun inzet en betrokkenheid was ook in 2019 weer van groot belang voor de resultaten van onze corporatie.

Wat we in 2019 samen met alle betrokkenen in wonen, zorg en welzijn bereikten, leest u in ons jaarverslag 2019. Voor een beknopte weergave van onze resultaten, kunt u ook ons jaaroverzicht bekijken.

Vanaf medio maart 2020 hebben we te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Tot en met heden kunnen we onze dagelijkse activiteiten grotendeels regulier voortzetten rekening houdende met de maatregelen die noodzakelijk zijn om de verspreiding van het coronavirus (waar mogelijk) te beperken.

Wij zijn trots op wat we hebben bereikt en we blijven ons inzetten in samenwerking met anderen voor een fijn thuis voor onze huurders!