Uitbetaling aanvullende energietoeslag

Veel huishoudens met een laag inkomen ontvingen in 2022 de energietoeslag van € 1.300,- van de gemeente Barneveld. Deze huishoudens krijgen de komende maanden een extra toeslag van € 500,-. Dit is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u het bedrag in 3 delen. Het eerste bedrag van € 150,- staat uiterlijk 21 maart op de bankrekening die bij de gemeente bekend is. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Barneveld.

Aanvraag energietoeslag € 800

Later in 2023 komt er een energietoeslag van € 800,-. Dit is voor huishoudens met een laag inkomen, tot 120% van het bijstandsniveau. U kunt naar verwachting in de loop van de zomer 2023 hiervoor een aanvraag indienen.

TIP!
Op de website van de gemeente kunt u uw gegevens achterlaten. U krijgt dan een seintje als u het kunt aanvragen.