Kernwaarden

Vier kernwaarden staan bij Woningstichting Barneveld centraal:

  • Met elkaar
  • Betrouwbaar
  • Bewust doen
  • Durven

Ze geven aan waar het in onze organisatie om draait. We delen deze kernwaarden met onze medewerkers, huurders en maatschappelijke partners en zijn aanspreekbaar op deze waarden.


Met elkaar

We staan dicht bij de huurder en zijn makkelijk bereikbaar. We benaderen mensen persoonlijk en luisteren goed. Bij al onze activiteiten op het gebied van wonen en leefbaarheid werken we graag samen met onze huurders en maatschappelijke partners. Daarbij maken we heldere afspraken over wat we van elkaar kunnen verwachten en wie wat doet.

 
Betrouwbaar

Huurders en maatschappelijke partners weten wat ze aan ons hebben. We zijn een betrouwbare en integere verhuurder en partner. We leveren kwaliteit en zijn duidelijk over wat wel en niet kan.

 
Bewust doen

We houden van aanpakken, samen met onze maatschappelijke partners. We maken bewuste keuzes, waarbij we het belang van de huurder en een goede woning in een prettige woonomgeving vooropstellen. Deze bewuste aanpak houdt ook in dat we soms heel weloverwogen 'nee' zeggen.


Durven

Het belang van onze huurders staat voorop. We zijn ondernemend, tonen lef en durven risico's te nemen. Onze drijfveer is de huurder en de leefbaarheid in de gemeente Barneveld en in de regio.