Corporate Governance

Woningstichting Barneveld vindt het belangrijk om een goede ondernemer te zijn. Daarom moet het bestuur integer en transparant handelen en daarop moet goed toezicht worden gehouden. Om dat mogelijk te maken, onderschrijven wij de principes uit de Governancecode woningcorporaties. Deze code bevat normen voor onderwerpen als goed bestuur en toezicht, transparantie, verantwoording naar de maatschappij en financiële verslaglegging. Wij houden ons zo veel mogelijk aan deze normen. Daar waar wij afwijken van de normen, leggen wij dit uit ons jaarverslag.