Corporate Governance

Woningstichting Barneveld vindt het belangrijk om een goede ondernemer te zijn. Daarom moet het bestuur integer en transparant handelen en daarop moet goed toezicht worden gehouden. Om dat mogelijk te maken, onderschrijven wij de principes uit de Governancecode woningcorporaties. Deze code bevat normen voor onderwerpen als goed bestuur en toezicht, transparantie, verantwoording naar de maatschappij en financiële verslaglegging. Wij houden ons zo veel mogelijk aan deze normen. Daar waar we afwijken van de normen, leggen we dit uit ons jaarverslag.

Disclaimer:

De Veegwet wonen, die sinds 1 juli 2017 van kracht is, spreekt over Raad van Commissarissen en niet langer over Raad van Toezicht. We zijn bezig met een aanpassing van relevante Corporate Governance-stukken en publicaties in onze communicatie-uitingen, waaronder deze website-pagina. Lees daarom in onderstaande stukken Raad van Commissarissen waar Raad van Toezicht staat.